JACOB KOBELA

Vítejte, jmenuji se Jakub Kobela a jsem 22 letý umělec z České republiky. Absolvoval jsem obor grafický design na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě. Nyní studuji obalový a knižní design na Ostravské univerzitě.

Tenhle web slouží jako mé online portfolio. Zde najdete veškerou moji práci - fotografie, malby, grafiku atd.

! UPOZORNĚNÍ ! , některé umělecké práce zveřejněné na tomto webu můžou obsahovat obsah nevhodný pro děti a nezletilé. Vše slouží jako umělecké vyjádření a nemá nijak pohoršovat či urážet.


Welcome. My name is Jacob Kobela. Im 22 years old artist from Czech Republic. I absolved Industrial & art high school in Opava - subject graphic design. Now i'm studying packaging and book design in Ostrava university.

This website I used as my portfolio. There you can find all of my work. Photography, paintings, digital art etc.

! CAUTION ! Some art work published on this website may include content that is inappropriate for children and minors. Everything serves as artistic expression and does not offend or insult.


                                  Copyright © 2015- 2018 Jacob Kobela artist and web-design. All rights reserved.