RETURN TO GALLERYFOTO

BRČKA - STRAW

Fotografie zachycující závislost a touhu po fyzickém kontaktu, lidském těle a doteku.

Technika - Digitální fotografie (Canon EOS 600D) / rozlišení originálních prací 5184 x 3456 px / 2015

...

Photos showing dependency and desire for physical contact, body and touch.

Technique - Digital photography (Canon EOS 600D) / resolution of original works 5184 x 3456 px / 2015
                                  Copyright © 2015- 2018 Jacob Kobela artist and web-design. All rights reserved.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich