RETURN TO GALLERYFOTO

NEDOTKNUTELNÁ - UNTOUCHABLE

Místo...
Místo uvnitř nás.

Tichý, klidný prostor, kde se skrýt,
prostor, poskytující bezpečí.

Čas zde ztrácí smysl,
noc a den zde nemají význam.

Stěna bránící realitě proniknout dovnitř je však tenká.
Možná je pocit bezpečí jen iluze. Fikce, kterou si nalháváme a doufáme v ní.¨


Co se stane s tímhle místem, až realita naruší onu křehkou skořápku, která nás chrání a drží naživu ?
Co se stane s tímhle místem, až vnější hradba padne a nepřítel vtrhne dovnitř...
Co se stane s tímhle místem, až tělo shoří?
Co se stane s tímhle místem, až nebudeme moci ven?


Technika - Akrylové barvy na plátnu/ formát 65 x 65 cm / 2015

....

Place ...
Place inside us .

Silent, quiet space where to hide,
space , providing safety.

Time here becomes meaningless,
Night and day are of no significance.

The wall prevents invade the reality inside, however, the wall is thin.
Perhaps is a sense of safety just an illusion. Fiction that we deluding themselves and hope in it.

What happens to this place, when the reality disrupts the fragile shell that protects us and keeps alive?
What happens to this place, if the outer wall falls and enemy breaks inside ...
What happens to this place, when the body burns?
What happens to this place, when we will cannot escape?


Technique - Acrylic colours on canvas/ format 65 x 65 cm / 2015

                                  Copyright © 2015- 2018 Jacob Kobela artist and web-design. All rights reserved.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde